Royal Society for Blind Children

Mae’r Gymdeithas Frenhinol ar gyfer Plant Dall yn gweithio gyda theuluoedd y plant hynny sydd wedi derbyn diagnosis er mwyn rhoi help iddynt ddeall ac addasu i’w cyflwr ac adeiladu hyder ar gyfer eu bywydau. O’r eiliad y mae teulu yn clywed y newyddion, rydym yno i helpu gyda chymorth ymarferol ac emosiynol er mwyn eu llywio ar hyd y daith.  Mae ein Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd yn cefnogi plant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 mlwydd oed sydd wedi derbyn diagnosis o gyflwr llygad difrifol a’u teulu yn eu cartref eu hunain, er mwyn gwella cyfleoedd bywyd. Rydym hefyd yn medru cefnogi’r rhai hynny pan mae eu golwg yn dechrau dirywio. Efallai fod rhai plant ond wedi colli eu golwg; tra bod eraill wedi colli eu golwg fel rhan o anghenion ychwanegol. Ein gweledigaeth yw sicrhau nad yw unrhyw blentyn yn y DU yn tyfu i fyny i fod yn dlawd neu'n unig yn sgil y ffaith eu bod yn ddall. 

 

Cyfeiriad Gwefan : Royal Society for Blind Children Website

E-bost : [email protected]

Rhif Ffon : 020 3198 0225