RNIB Cymru

Mae RNIB Cymru yn gweithio ar ran mwy na 100,000 o bobl yng Nghymru sydd wedi colli eu golwg.
 
Mae'r gwasanaethau yn darparu datrysiadau ymarferol i heriau bob dydd.
 
Yn ymgyrchu o blaid cynnwys pobl sydd wedi colli golwg, cynnal prosiectau peilot o fewn ein cymunedau. Yn hyrwyddo iechyd y llygaid drwy gynnal ymgyrchoedd ymwybyddiaeth iechyd cyhoeddus. Gweithio mewn partneriaeth gyda mudiadau ar draws Cymru er mwyn darparu gwasanaethau lleol.
 

 

Cyfeiriad Gwefan : www.rnib.org.uk

E-bost : [email protected]

Rhif Ffon : 0303 123 9999