Rhwydwaith Cefnogaeth Addysg

Mae gweithio ym myd addysg yn gallu bod yn heriol. Gall y newidiadau cyson, yr oriau hir a'r pwysau i gyflwyno sugno ein hegni ac ymyrryd yn y pethau sydd pwysicaf i'r sawl sy'n gweithio ym myd addysg. Maen nhw'n gallu ein stopio rhag teimlo ar ein gorau.
 
Yn y Bartneriaeth Cefnogaeth Addysg, rydym yn deall y pwysau unigryw a roddir ar bobl wrth weithio ym mys addysg. Dyna pam rydym yn darparu cefnogaeth annibynnol, gyfrinachol i helpu pobl i fynd i'r afael â straen a phryder, bwlio, pryderon am yrfa ac arian, ac amrediad o faterion eraill.
 
Dyna pam rydym yn darparu hyfforddiant a gwasanaethau proffesiynol i helpu arweinwyr ymrwymo, symbylu a gofalu ar ôl eu staff. A dyna pam rydym yn eiriolwyr positif dros werth iechyd, hapusrwydd a lles yn y sector.
 
Trwy bopeth rydym yn ei wneud, rydym yn ymroddedig i roi'r gefnogaeth sydd ei angen ar bawb ym myd addysg er mwyn iddynt deimlo ar eu gorau.

Cyfeiriad: Education Support Network

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 08000 562 561

Category