Rhifau Ffȏn Ysbyty Neuadd Nevill a’r Royal Gwent

Ysbyty Neuadd Nevill:

Nid yw eich babi yn symud fel ag y mae fel arfer neu rydych angen cyngor ar frys  (mwy na 20 wythnos yn feichiog): 01873 732139 (9am - 8pm) neu 01873 732120 / 01873 732119 (ar ôl 8pm ac yn ystod penwythnosau)

Angen cyngor, rhif na sydd yn argyfwng - Gadewch neges gyda’ch enw a rhif ffȏn yn glir.  Bydd bydwraig gymunedol yn eich ffonio nôl rhwng 8:30am a 4:30pm - 01291 636660

Os ydych yn llai nag 20 wythnos yn feichiog ac angen cyngor ar frys, yna cysylltwch gyda’ch Meddyg Teulu. Bydd rhif cyswllt y tu allan i’r oriau swyddfa arferol ar beiriant ateb eich Meddyg Teulu.  

Os ydych yn credu yn dechrau’r broses o roi genedigaeth, ffoniwch  - 01873 732119 / 01873 732120

Angen newid apwyntiad ysbyty – swyddfa’r clinig cynenedigol - 01873 732126.

Ysbyty Brenhinol Gwent:

Nid yw eich babi yn symud fel ag y mae fel arfer neu rydych angen cyngor ar frys  : 01633 234752 (9am - 5pm) neu  01633 238164 (ar ôl  5pm ac yn ystod penwythnosau)

Angen cyngor, rhif na sydd yn argyfwng - Gadewch neges gyda’ch enwa rhif ffȏn yn glir.  Bydd bydwraig gymunedol yn eich ffonio nôl rhwng 8:30am a 4:30pm - 01291 6366609

Os ydych yn llai nag 20 wythnos yn feichiog ac angen cyngor ar frys, yna cysylltwch gyda’ch Meddyg Teulu. Bydd rhif cyswllt y tu allan i’r oriau swyddfa arferol ar beiriant ateb eich Meddyg Teulu.  

Os ydych yn fwy na 20 wythnos yn feichiog ac angen cyngor ar frys  20 – mae bydwraig ar gael drwy’r amser ar uned brysbennu - 01633 238164

Os ydych yn credu eich bod yn dechrau’r broses o roi genedigaeth – ffoniwch y ward yr ydych wedi cofrestru ar ei chyfer  - B5 - 01633 234009 neu B4 - 01633 234618

Angen newid apwyntiad ysbyty – swyddfa’r clinig - 01633 234749