Rhag

Mae Rhag yn gymdeithas sydd yn cynrychioli rhieni ar hyd a lled Cymru. Mae’r grŵp yn cynnwys siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg, sydd yn byw mewn trefi neu ardaloedd gwledig. Mae Rhag yn credu fod dwyieithrwydd yn un o’r rhoddion mwyaf y mae modd i rywun ei roi i blentyn, a bydd y gallu i siarad Cymraeg  yn helpu plant i ddatblygu hyder yn eu hunain ac yn eu diwylliant.  

Cyfeiriad Gwefan: http://www.rhag.net/