Rehab Jigsaw

Mae gan Rehab Jigsaw dîm cyfeillgar o Therapyddion Galwedigaethol yn gweithio ym mhob rhan o'r Deyrnas Unedig gydag oedolion a phlant y mae anafiadau, salwch neu heneiddio yn effeithio arnynt. Gall Therapyddion Galwedigaethol medrus iawn Rehab Jigsaw gynnal asesiadau o weithgareddau bob dydd person, gwneud argymhellion ar gyfer offer cynorthwyol ac addasiadau i'r amgylchedd, a darparu ymyriadau therapi i hwyluso adsefydlu.

Mae gan Therapyddion Galwedigaethol Rehab Jigsaw amrywiaeth o gefndiroedd arbenigol gyda phrofiad sylweddol mewn tai, datrysiadau seddi cymhleth, codi a chario, therapi llaw, triniaeth ac adsefydlu galwedigaethol. Mae Rehab Jigsaw hefyd yn cynnal asesiad rheolaeth achos i hwyluso a chydlynu gwasanaethau i gynyddu cyflawni annibyniaeth personol i'r eithaf.

Mae Rehab Jigsaw yn derbyn atgyfeiriadau o amrywiaeth o ffynonellau yn cynnwys y person ei hunan, eu teuluoedd neu ofalwyr, rheolwyr achos, cyfreithwyr, yswirwyr, elusennau a darparwyr tai. Mae Rehab Jigsaw yn gweithio gyda phobl i'w galluogi i fyw bywyd bodlon.

 

Rhif Ffon: 03333 440783

E-bost: [email protected]

Cyfeiriad Gwefan: http://www.rehabjigsaw.co.uk