Prosiect Mynediad Chwarae Anabledd

Cyfleoedd chwarae mynediad agored am ddim ar gyfer plant 5-11 oed gydag anableddau ac angen cefnogaeth arall mewn gosodiad cynhwysol yn ystod gwyliau haf ysgolion. Cyflogwn weithwyr cefnogaeth sy'n cynnig cymorth ar sail 1-1 fel y gallant chwarae gyda phlant yn eu grŵp cyfoedion eu hunain mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar. Cynhelir y cynlluniau chwarae mewn 8 lleoliad cymunedol yn y sir, gan gynnig gweithgareddau chwarae, cyfleoedd, gemau, celf a chrefft, a snac iach.


Gall plant gael eu hatgyfeirio i'r cynllun gan ysgolion neu weithwyr iechyd proffesiynol er enghraifft, ond gall teuluoedd eu hatgyfeirio eu hunain. Mae angen gwneud atgyfeiriadau ymlaen llaw. Mae'r broses yn dechrau ym mis Ebrill bob blwyddyn fel y gallwn gael manylion anghenion plant unigol ac i sicrhau ein bod yn cyflogi a hyfforddi staff addas i gynnig y lefel iawn o gefnogaeth.
 

Rhif Ffon: 07894573834

Ebost: [email protected]