Plant Bach Anhygoel

Mae’r Rhaglen Plant bach Anhygoel yn rhaglen 12 wythnos o sesiynau 2 awr.  

Mae testunau yn cynnwys chwarae, hyfforddiant cymdeithasol ac emosiynol, delio â chamymddwyn a llawer iawn mwy.  

Yn Sir Fynwy, mae sawl cwrs yn cael ei gynnal drwy’r flwyddyn, y naill yng Ngogledd Sir Fynwy a’r llall yn y De. Er mwyn canfod mwy, lawrlwythwch y daflen isod.  

Mae’r Rhaglen Babanod Blynyddoedd Anhygoel (Incredible Years Baby Programme) yn gweithio fel bod angen i chi gael eich atgyfeirio at y grŵp. Os ydych yn credu fodd bynnag y byddech yn elwa o’r cwrs, yna cysylltwch gyda Zoe.

Dewch i ganfod mwy am hyn ar y wefan.
 

Enw Cyswllt: Zoe Wildy
 
Rhif Ffon:  01873 735430
 
Ebost: [email protected]