Pecynnau Parti WhirliKidz

Pecynnau Parti ar gael yng Nghanolfan Chwarae Meddal Whirlikidz yng Nghas-gwent. Nifer o becynnau ar gael o ran Safonol i rai Moethus i rai VIP.  

Gan ddibynnu ar y pecyn, gallwch gael bwyd poeth neu oer, bwffes, bagiau parti, balŵns, cacennau, defnyddio egscliwsif o'r lleoliad, gemau partio yn ogystal â defnydd o'r offer chwarae meddal.

Ffoniwch am fanylion o'r dyddiadau ac amserau sydd ar gael.

Cyfeiriad: http://www.whirlikidz.co.uk/partypackages.html

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01291 628700