Pecynnau Parti Kingdom Come

Pecynnau parti pen-blwydd ar gael yng Nghanolfan Chwarae Meddal Kingdom Come, Y Fenni.

Darperir adloniant, cerddoriaeth a lluniaeth.   Mae pob pecyn parti'n cynnwys 2 awr o amser parti (1 awr 30 munud o chwarae meddal a 30 munud yn yr ystafell bartïon), bwffe parti neu bryd o fwyd poeth, hufen iâ i bwdin, diodydd ffrwythau diderfyn, gwahoddiadau i'r parti i'r gwesteion a thaleb dychwelyd am ddim i'r plentyn sy'n cael ei ben-blwydd.

Mae'r pecyn safonol yn costio £7.50 fesul plentyn yn ystod yr wythnos a £8.50 fesul plentyn ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau'r ysgol.

Ar ben hynny, mae gwisgoedd cymeriadau, diddanwr plant, DJ a disgo ar gael am dâl ychwanegol.   Os oes yn well gennych, gallwch hurio'r ganolfan gyfan ar gyfer eich parti chi yn unig (£100 - £150 yn ychwanegol).

Cysylltwch i drafod pa ddyddiadau ac amserau sydd ar gael.

Cyfeiriad: www.kingdomcomewales.co.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01873 858174