Partïon Pen-blwydd Clwb Chwaraeon Ysgol Trefynwy

Mae dwy ardal ar gael i'w llogi (gyda'i gilydd neu ar wahân); y neuadd chwaraeon a'r pwll nofio (gyda neu heb eitemau pwmpiadwy).

Byddai parti nodweddiadol yn cynnwys hwyl a gemau yn y neuadd chwaraeon, neu un gweithgaredd unigol megis pêl-droed am awr (sicrhewch fod y plant sy'n mynychu yn gwisgo esgidiau a dillad addas i'w defnyddio yn y neuadd chwaraeon). Yna, i mewn i'r pwll nofio am awr arall; ac yn olaf, yn ôl i'r neuadd chwaraeon am fwyd a diod. Mae'r Clwb Chwaraeon yn hapus i ddarparu Arweinydd Parti i drefnu gemau a goruchwyliaeth os ydych chi eu hangen ac, wrth gwrs, bydd achubwr bywyd cymwys (dau os ydych yn defnyddio eitemau pwmpiadwy) wrth law ar gyfer y sesiwn yn y pwll.

Ar gyfer eich tawelwch meddwl, argymhellir bod o leiaf dau oedolyn ar gael i oruchwylio'r gweithgareddau yn y neuadd chwaraeon a bod o leiaf un oedolyn cymwys yn y dŵr ar gyfer y gweithgareddau yn y pwll.

Wrth gwrs, mae croeso i chi drefnu unrhyw adloniant proffesiynol "allanol", megis consurwyr, clowns ac ati, cyhyd â'ch bod yn rhoi gwybod i'r Clwb Chwaraeon.

Ni ellir darparu bwyd, ond mae croeso i ddod â'ch bwyd eich hun (does dim cyfleusterau coginio ond mae mynediad at ddŵr yfed, tegell ac oergell).

Cysylltwch â Chlwb Chwaraeon Trefynwy (01600 714381) i drafod y dyddiadau ac amserau posib a chost eich parti.

Pan mae dyddiad ac amser eich parti wedi cael eu trefnu, gofynnir ichi gwblhau ffurflen bwcio (ar gael yn y ganolfan) a'i dychwelyd i'r Clwb Chwaraeon gyda blaendal o £30.

Cyfeiriad: www.mssportsclub.com

Ebost: [email protected]

Enw Cyswllt: Iain MacDonald

Rhif Ffon: 01600 714381