Opsiynau Tai Cyngor Sir Fynwy

Os ydych chi'n ddigartref neu wedi cael eich gofyn i adael ble rydych chi'n byw, mae dyletswydd gyfreithiol ar y Cyngor i roi cyngor a chymorth i chi.
 
Mae'n hynod bwysig eich bod yn cysylltu â Thîm Opsiynau Tai Cyngor Sir Fynwy cyn gynted ag eich bod yn cael eich bygwth â digartrefedd. Gwasanaeth brys yw'r gwasanaeth digartrefedd. Cyn cyflwyno'ch hun i Gyngor Sir Fynwy fel person digartref, gofynnir ichi edrych ar opsiynau a chyngor arall.
 
Mae Swyddfa Opsiynau Tai Cyngor Sir Fynwy ar agor:
08:45 i 17:00 Dydd Llun i ddydd Iau.08:45 i 16:30 Dydd Gwener.
 
Os oes gennych chi argyfwng pan mae'r swyddfa ar gau, gallwch ffonio'r rhif argyfwng allan o oriau ar 01633 644644.

 

Cyfeiriad: www.monmouthshirehomesearch.co.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01291 635714

Category