Nyth

Mae Nyth yn rhaglen a gyllidir gan Lywodraeth Cymru a gynlluniwyd i helpu gwneud eich cartref yn gynhesach a gostwng cost eich biliau ynni.
 
Ffoniwch rhadffon 0808 808 22 44 os ydych yn poeni am gost gwresogi eich cartref. Disgwylir i chi fod a manylion eich budd-daliadau gennych yn gyfleus yn ystod y galwad ffon. Gall cynghorwyr cyfeillgar Nyth roi cyngor i chi ar:

 

Arbed ynni

Trin arian

Gwneud yn siwr eich bod ar y tariff tanwydd gorau ar eich cyfer

a ph’un ai oes gennych hawl i unrhyw fudd-daliadau i hybu eich incwm

 

Efallai y gallwch hefyd dderbyn gwelliannau cartref am ddim cost i chi, i helpu gwneud eich cartref yn gynhesach a gostwng cost eich biliau ynni.

 

Gallech fod yn gymwys am welliannau cartref am ddim cost dan gynllun Nyth os:

  • ydych yn berchen neu’n rhentu eich cartref yn breifat;

  • ydych yn byw mewn cartref sy’n effeithiol o ran ynni;

  • a’ch bod chi neu rywun sy’n byw gyda chi yn derbyn budd-dal prawf modd.

 

Cyfeiriad Gwefan: nestwales.org.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 0808 808 22 44

Category