Newid am Oes  

 Mae ffyrdd modern o fyw yn golygu nad ydyn ni’n symud o gwmpas gymaint nac yn bwyta gystal ag yr oedden ni’n arfer gwneud. Gyda chymaint o gyfleoedd i wylio teledu neu chwarae gemau cyfrifiadurol, a chymaint o brydau cyflym a bwydydd hwylus ar gael, dydyn ni ddim yn symud o gwmpas gymaint nac yn bwyta mor dda ag y bydden ni’n arfer gwneud. 
 
Mae hynny’n golygu y gallai llawer ohonom, gan gynnwys ein plant, fod â lefelau peryglus o uchel o fraster yn ein cyrff. 
 
Gall hyn achosi afiechydon sy’n peryglu bywyd, gan gynnwys:
canser
diabetes math 2
clefyd y galon
 
Felly mae’n bwysig dros ben ein bod yn gwneud rhywbeth ynglŷn â hyn. 
 
Gall Newid am Oes eich helpu chi a/neu eich teulu i fod yn iachach a hapusach gyda syniadau, ryseitiau, ymarfer corff, gemau, cynghorion a llawer mwy.

 

Cyfeiriad Gwefan: Change 4 Life Website

Ebost: [email protected]

Category