Mynediad i Ieuenctid

Mae Youth Access yn cynnig amgylchedd dysgu anffurfiol sydd yn ceisio anelu i leihau’r nifer o bobl ifanc sydd wedi eu dadrithio neu mewn peryg o gael eu gwahardd o’r ysgol uwchradd.  

 

Mae’r fenter yn gynnwys:

Complementary or non formal programme of activities

Cymorth mewn grwpiau bychain neu un i un  

Profiad gwaith gwerthfawr a chanllaw ar yrfaoedd  

Cymorth sgiliau llythrennedd, rhifedd a sgiliau hanfodol

Cymwysterau sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol

Cymorth drwy hyfforddwyr dysgu sydd yn meddu ar gysylltiadau ardderchog ac yn gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau a rhieni wrth drefnu rhaglenni dysgu unigol.

 

Cysylltiadau:

 

Y Fenni  [email protected] 

Trefynwy / Canol Sir Fynwy : [email protected] 

Cas-gwent / Lower Wye: [email protected] 

Cil-y-coed / Severnside – : [email protected] 

 

Category