Mynd Allan ar Ben eu Hunain

Mae taro’r cydbwysedd cywir rhwng rhoi annibyniaeth i blant a sicrhau hefyd eu bod yn  ddiogel tra’u bod i ffwrdd o’r cartref, yn medru bod yn anodd.  
 
Mae canllaw'r NSPCC, 'Out alone’, yn cynnig cyngor ymarferol i rieni ar sut i baratoi plant ar gyfer mynd allan ar ben eu hunain, p’un ai bod hyn yn golygu cerdded i’r ysgol ac yna adre, mynychu clybiau chwaraeon neu wyliau, neu'n cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol.
 
Mae’n esbonio’r pwysigrwydd  o ddweud wrth plant - a hynny o oedran ifanc - am yr hyn y dylent ei wneud os ydynt yn mynd ar goll a’r peryglon o adael plant - na sydd yn eu harddegau - o fynd allan ar ben eu hunain. Mae’n rhoi cyngor i bawb am yr hyn i’w wneud os ydynt yn gweld plentyn yn cael e fwlio, ei gam-drin neu mewn trallod.  
 
Mae hwn hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw weithiwr proffesiynol sydd yn cynnig cyngor rhianta i’r sawl sydd yn gofalu am blant ifanc neu blant yn eu harddegau

Category