Mudiad Meithrin

Cymdeithas wirfoddol genedlaethol o grwpiau chwarae Cymraeg eu hiaith, grwpiau plant bach a meithrinfeydd. Y nod yw rhoi cyfle i bob plentyn yng Nghymru i elwa o brofiadau yn y Gymraeg cyn dechrau’r ysgol.  

 

Cyfeiriad Gwefan: www.meithrin.co.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 02920 739200