Millennium Au Pairs

Nod Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yw darparu teulu ag au pair addas. Daw'r ymgeiswyr sy'n dewis cofrestru gyda'r asiantaeth au pair o ledled Ewrop ac maen nhw'n dod â chyfle am gyfnewid diwylliannol a fydd yn buddio pawb yn y cartref.

Mae Millennium Au Pair Agency yn cynnig gwasanaeth uno ar gyfer teuluoedd a lleoliadau au pair.
 
 
Nodwch na fod Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy yn arnodi'r wefan hon mewn unrhyw fodd, ond yn hytrach yn eich darparu ag opsiynau pellach. Credwn y dylai bob person sy'n gofalu am eich plentyn fod yn gofrestredig ac wedi ymgymryd â hyfforddiant priodol. Er bod rhai gwarchodwyr plant ar y safle hwn wedi cwblhau eu hyfforddiant a/neu wedi cofrestru, nid yw pob un wedi gwneud hynny. Eich cyfrifoldeb chi fel rhiant/gwarcheidwad yw darganfod cymaint o wybodaeth â phosib am y person er mwyn sicrhau eu bod yn addas i ofalu am eich plentyn.

Cyfeiriad: www.millenniumaupairs.co.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 0208 241 9752