Meic

Mae MEIC yn wasanaeth llinell cymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 mlwydd oed yng Nghymru.

O ganfod yr hyn sydd yn digwydd yn eich ardal leol i ddelio gyda sefyllfaoedd anodd, bydd MEIC yn gwrando pan na fydd eraill yn gwrando. Bydd Meic yn rhoi gwybodaeth o ansawdd i chi, cyngor defnyddiol a’r cyngor sydd angen arnoch er mwyn creu newid.  

Cyfeiriad Gwefan: www.meiccymru.org

Rhif Ffon: 080 880 23456