MediCinema

Y MediCinema yw sgrin sinema yng Nghanolfan Plant  Serennu, Cwrt Camlas, High Cross, Casnewydd, NP10 9LY.  Mae’n cefnogi plant sydd ag anableddau difrifol ac anghenion cymhleth ar draws De Cymru.  
 
Mae’r sinema yn medru dal 59 o bobl a 15 cadair olwyn. Mae wedi ei ddylunio gyda ramp mynediad i gadeiriau olwyn fel y brif fynedfa i’r sinema. 
 
Mae’r MediCinema ar agor bob nos Fawrth am 6.30pm a phob bore Sadwrn am 10.30am ac yn dangos ffilm deuluol mewn 2D neu 3D. 
 
Am ymholiadau neu i gadw sedd, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda  Martyn.

 

E-bost: [email protected]

Enw Cyswllyt:  Martyn Thomas

Rhif Ffon: 07564 280576