MAGIC Parent Group

Grŵp rhieni MAGIC yn grŵp cymorth sydd ar gael i ofalwyr, perthnasau a rhieni plant ag anghenion ychwanegol.
 
Cymorth, gwybodaeth a chyfle i gael sgwrs ac ymlacio.
 
Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen Facebook MAGIC.

 

Cyfeiriad: MAGIC Facebook Page