Maethu yn Sir Fynwy:

Os ydych chi'n byw yn Sir Fynwy a bod diddordeb gennych mewn dod yn ofalwr maeth, bydd Tîm Lleoli Plant Sir Fynwy yn gallu eich helpu.
 
Gallant anfon rhagor o wybodaeth atoch neu ymweld â chi yn eich cartref i drafod dod yn ofalwr maeth mewn mwy o fanylder. Bydd y Tîm Lleoli Plant yn gallu ateb eich cwestiynau a chwblhau rhai gwiriadau cychwynnol a fydd yn cynnwys gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a holiadur meddygol.Y nod yw cwblhau asesiadau o fewn 6 mis o ddyddiad eich ymholiad cychwynnol i gymeradwyaeth y panel maethu.
 
Mae Tîm Lleoli Plant Cyngor Sir Fynwy yn gwybod er bod rôl gofalwr maeth yn un buddiol iawn, mae hefyd yn gallu bod yn heriol. Dyna pam mae llawer o gefnogaeth ar gael i chi, gan gynnwys:
 
Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol a enwir.
Rhaglen hyfforddiant craidd.
Cyngor allan o oriau dros y ffôn.
Lwfansau ariannol.
Cyfarfodydd grŵp cefnogaeth bob chwarter.
Grwpiau cefnogaeth anffurfiol.
Digwyddiadau cymdeithasol.

Ebost: [email protected]