Lwfans Mamolaeth

Mae Lwfans Mamolaeth yn cael ei dalu fel arfer os nad ydych yn gymwys i dderbyn Cyflog Mamolaeth Statudol.

 

Mae’r swm yr ydych yn derbyn yn ddibynnol ar ba mor gymwys ydych.  

 

Mae modd i chi hawlio Lwfans Mamolaeth cyn gynted â’ch bod wedi bod yn feichiog am 26 wythnos. Mae taliadau yn medru dechrau 11 wythnos cyn bod y  babi yn cael ei eni.  

 

Mae mwy o wybodaeth am Lwfans Mamolaeth ar gael yma.