Llinell Gyswllt y Gymraeg

Mae Llinell Gyswllt y Gymraeg  yn gwneud y canlynol: cyfieithu hyd at 30 o eiriau, golygu hyd at 75 o eiriau, cyfieithu bwydlenni o bob math, darparu gwybodaeth ar agweddau o Gymru a’r Gymraeg, cynghori ar enwau llefydd yng Nghymru.

Ac mae hyn oll yn rhad ac am ddim.

Os ydy’ch cyfieithiad yn fwy na 30 gair, yna ewch i ymweld â’n tudalen ‘Sut wyf yn comisiynu cyfieithiad?' ar ochr dde'r sgrin.  

 

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 0845 6076070