Llinell Gymorth Marwolaeth Plentyn

Mae’r Llinell Gymorth Marwolaeth Plentyn yn cynnig llinell gymorth dros y ffôn o safon uchel i unrhyw un sydd wedi ei effeithio gan farwolaeth plentyn o unrhyw oedran. Mae’r sawl sydd yn ffonio’r llinell  gymorth yn medru cynnwys rhieni, dad-cu a mam-gu, brodyr neu chwiorydd, aelodau teulu eraill neu ffrindiau neu weithwyr proffesiynol.  

Mae’r Llinell Gymorth Marwolaeth Plentyn yn cynnig amgylchedd cyfrinachol, diogel lle y mae’r galwyr yn medru siarad yn agored am fywyd a marwolaeth plentyn. Mae galwyr yn cael y cyfle i fynegi eu pryderon a’u hemosiynau yn agored. Mae cymorth yn cael ei gynnig nid yn unig ar adegau o argyfwng ond hefyd o ran anghenion parhaus y gofalwyr yn ystod eu bywydau.  

Mae’r llinell gymorth gyfrinachol ar gael pob dydd o’r flwyddyn – Llun i Gwener 10am i 1pm, dydd Mawrth 1pm i 4pm, dydd Mercher 1pm i 4pm, Pob noson rhwng 7pm a 10pm

Ffoniwch y llinell gymorth am ddim ar 0800 282 986 neu 0808 800 6019 os ydych yn ffonio gan ddefnyddio ffȏn mudol.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.childdeathhelpline.org.uk/

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 0800 282 986