Llinell Gymorth Ffôn Working Families – Ar gyfer Rhieni Newydd

Mae’r elusen Working Families yn helpu rhieni, gofalwyr a’u cynghorwyr gyda phob cwestiwn sy’n ymwneud â’u hawliau yn y gwaith.

Mae rhieni, gofalwyr a’u cynghorwyr yn medru cysylltu gyda Llinell Gymorth Working Families ar 0300 012 0312 am gyngor am ddim.

Mae’r Tîm Llinell Gymorth  yn barod i ateb cwestiynau am hawliau mamolaeth a thadolaeth, gwahaniaethu yn sgil mamolaeth, absenoldeb rhiant, amser i ffwrdd o’r gwaith yn sgil plant, a gweithio’n hyblyg.  

 

Cyfeiriad Gwefan: http://www.workingfamilies.org.uk/

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 0300 0120312