Jigsaw – Rhoi Darnau Rhianta at ei Gilydd

Cyfeiriad: 110 Lower Dock Street, Casnewydd, NP20 2AF

Mae JIGSAW yn rhoi cefnogaeth i oedolion sy'n cael eu hunain mewn rôl rhianta yn magu plant dan 18 oed, a hoffai ymchwilio effeithiau alcohol a chamddefnyddio sylweddau. Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ymarferol a chefnogol mewn ymateb i anghenion unigolion, o feichiogrwydd hyd at 18 oed.

  • Cyrsiau a gweithdai cefnogol ar rianta

  • Cefnogaeth dros y ffôn/wyneb i wyneb

  • Taflenni a gwybodaeth

  • Grwpiau cefnogaeth

  • Therapïau ategol

  • Cyfeirio at wasanaethau eraill

 

Rhif Ffon: 01633 264463