Jigsaw Cymru

Rydym yn grŵp elusennol a ffurfiwyd i hwyluso cefnogaeth cymheiriaid i unigolion gydag afiechyd meddwl a chefnogi gofalwyr.

 

Rydym yn darparu:

Cefnogaeth cymheiriaid o fewn grŵp neu ar sail unigol

Cefnogaeth ar gyfer gofalwyr, ac mae croeso i ofalwyr yn y grŵp

Strwythur un-i-un i ddatrys problemau pryd ac os yn addas

Cyswllt cymheiriaid drwy neges destun neu dros y ffôn i holi am lesiant ei gilydd

"System cyfeillion" i sicrhau bod ffrindiau newydd yn setlo mewn yn dda

Cynhwysiant cymdeithasol i godi hyder a hunan-dyb ac osgoi unigrwydd unigol

Cymorth i ysgrifennu llythyrau

Dealltwriaeth o afiechyd meddwl oherwydd ein bod i gyd yn gyd-ddioddefwyr

Gofal diffuant, a'i rannu o fewn y grŵp

 

Cyfeiriad Gwefan: jigsaw-wales.org.uk/

Rhif Ffon: 07875 415101 / 07432 587516