Ioga Beichiogrwydd Lush Tums

Mae dosbarthiadau LushTums yn rhai arbenigol a’n cael eu teilwra ar gyfer menywod o bob oedran.

Mae’r dosbarthiadau a’r cyrsiau, sydd wedi eu hachredu yn llawn, yn helpu menywod i baratoi ar gyfer yr enedigaeth a'r cymorth sydd angen arnynt yn ystod mamolaeth.

Mae ymarfer ioga yn medru rhoi rhywbeth sefydlog i chi - rhywbeth y mae modd i chi fynd yn ôl ato pan fydd y byd o’ch cwmpas yn newid. Mae dosbarthiadau yn medru eich helpu i fagu egni a bod yn gryfach, tra hefyd yn tawelu’r meddwl, lleihau lefelau o straen a gorbryder.  

Mae LushTums wedi cyfuno’r elfennau gorau o ioga gyda gwybodaeth ac iechyd i fenywod, a hynny er mwyn cynnig y profiad ioga gorau ar gyfer beichiogrwydd, paratoi am yr enedigaeth a’ch bywyd fel mam newydd. Rhowch gynnig arni!  

 

Cyfeiriad Gwefan: Lushtums

Amserlen Lushtums: http://www.lushtums.co.uk/monmouthshire-timetable 

Abergavenny Facebook Page

Chepstow Facebook Page

 

Enw Cyswllt:

Sarah - 07919 050150 / [email protected] 

Trish - 07525 358235 / [email protected] 

Sam: 07947 762876 / [email protected]