Inglefield House Girls House, Trefynwy

Mae Inglefield House yn cynnig addysg i ferched rhwng 7 ac 11 mlwydd oed, ac mae modd i ferched breswylio yno’n llawn amser neu’n rhan amser os ydynt yn 9 mlwydd oed neu hŷn.

Mae Inglefield ar yr un safle ag Ysgol  Haberdashers' Trefynwy i Ferched. Mae’r merched yn medru defnyddio’r cyfleusterau sydd yn cynnwys labordai gwyddoniaeth, theatr a chyfleusterau chwaraeon.

Cyfeiriad Ysgol:

Inglefield House

Heol Henffordd

Trefynwy

NP25 5XT

 

Cyfeiriad Gwefan:  www.inglefieldhouse.org/

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01600 711205

Category