Home Start Sir Fynwy

Mae Home Start Sir Fynwy yn helpu i gynyddu hyder ac annibyniaeth teuluoedd drwy:

Ymweld â theuluoedd yn eu cartrefi eu hunain i gynnig cefnogaeth, cyfeillgarwch a chymorth ymarferol.

Rhoi sicrwydd i rieni nad yw eu problemau gofal plant yn anarferol neu unigryw.

Annog cryfderau a llesiant emosiynol rhieni er budd pennaf eu plant. Ceisio cael yr hwyl yn ôl i fywyd teulu.

Gall gwirfoddolwyr, sydd â phrofiad rhianta eu hunain, gynnig:

Amser gwerthfawr ar gyfer gwrando a siarad

Help gyda'r plant

Seibiant i rieni, help ymarferol a sicrwydd a chyfle i gwrdd â rhieni eraill mewn sefyllfaoedd tebyg

Mae Home Start Sir Fynwy ar gael yn:

Canolfan Gymunedol Bridges, Parc Drybridge, Heol Wonastow, Trefynwy, NP25 5AS.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.homestartmonmouthshire.org.uk

Ebost: [email protected]

Enw Cyswllt: Pam Lloyd

Rhif Ffon: 01600 715608