HiWay – Mind Sir Fynwy

Prosiect Allgymorth Cymunedol yw HiWay. Mae Hiway yn canolbwyntio ar gefnogi pobl i reoli eu problemau iechyd meddwl a straen trwy fod yn fwy gweithgar yn eu cymunedau lleol.
 
Mae HiWay yn gweithio gyda phobl ar eu hamcanion eu hunain dros gyfnod penodol o amser. Gallai hyn fod am nifer o wythnosau neu fisoedd, gan ddibynnu ar yr amcanion a osodwyd.
 
Gall HiWay weithio gyda chi:
I ddatblygu'ch hunanhyder
I gwrdd â phobl newydd
I wneud rhywbeth rydych chi'n ei fwynhau, cael mynediad at hyfforddiant ac addysg
I ddatblygu'ch sgiliau gwaith, er mwyn symud ymlaen at waith gwirfoddol neu â thâl
I ddatblygu'ch sgiliau cyfathrebu
I gyrraedd eich llawn botensial
I gyflawni llesiant corfforol a meddyliol
 
 
Nod cyrsiau HiWay yw codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl tra'n rhoi'r offer a thechnegau cywir i'r sawl sy'n cymryd rhan allu rheoli eu problemau iechyd meddwl.
 
Ymhlith y cyrsiau hyfforddiant sydd ar gael mae:
Deall dicter, rheoli pryder, adeiladau hyder, rheoli iselder, datrys problemau, gwella'ch llesiant, deall hwyliau, cyfathrebu.
 
Sut mae'ch hwyl?
 
Ymdopi â straen? Yn byw gyda hwyliau isel?
 
Mae straen yn dangos ei hun mewn amrediad o ffyrdd. Y ffurf fwyaf cyffredin o straen yw cymysgedd o bryder ac iselder. Efallai byddwch yn teimlo'n bryderus neu'n isel yn unig, ond byth yn teimlo'r ddau. Mae'n fwy cyffredin i weld y ddau ar yr un pryd. Gallwn ychwanegu pethau eraill at hyn megis panig, dicter, tensiwn, poeni, hunanhyder isel, problemau cysgu ac yfed. Efallai bydd HiWay yn gallu'ch cefnogi gyda hyn?

Cyfeiriad: www.mindmonmouthshire.org.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon : 01873 858275

Category