Hands Up Education

Athrawes ysgol gynradd cymwys yn cynnig gwersi preifat i blant o oed cynradd yng nghysur eu cartrefi eu hunain.

Cefnogaeth un i un neu mewn grwpiau bach, cymorth gyda gwaith cartref, paratoi ar gyfer profion, mynediad at adnoddau am ddim, cefnogaeth ar-lein.

Mae'r sesiynau'n gallu canolbwyntio ar bwnc penodol neu ar fwy nag un pwnc.

Mae'r sesiwn ymgynghori cyntaf am ddim.  Cysylltwch i drafod prisiau neu ewch i Hands Up Education.

Yn gweithio ar draws Sir Fynwy.


 

Cyfeiriad: www.handsup-education.co.uk/

Tudalen Facebook

Ebost: [email protected]

Enw Cyswllt: Hannah Beeks

Rhif Ffon: 07526 696542

Category