Gwobr Dug Caeredin

Sefydlwyd Gwobr Dug Caeredin yn 1956 fel rhaglen i helpu pobl ifanc rhwng 14 a 25 i bontio’r cyfnod rhwng llencyndod a bywyd fel oedolion.

Mae’r wobr yn ceisio cynnig rhaglen bleserus, heriol a gwerth chweil o ran datblygiad personol a chyfle i bobl ifanc i ddangos parodrwydd i ymgymryd â her, glynu wrth bethau a chyflawni pethau ar draws ystod eang  weithgareddau.  

Mae hon yn rhaglen sy’n cael ei hadnabod yn genedlaethol a’n rhyngwladol  yn cynnwys Gwobrau Efydd, Arian ac Aur. Cofiwch fod y rhaglen yn ymfalchïo yn y ffaith nad yw’n  gystadleuol ac yn agored i bawb. Mae’r rhaglen Dug Caeredin  yn wirfoddol, hyblyg, cytbwys, blaengar, ac yn fwy na dim, i’w mwynhau!
 

Cyfeiriad Gwefan: www.dofe.org

Ebost: [email protected]

Enw Cyswllt: Andrew Woolley

Rhif Ffon: 01873 833205

Category