Gwent N-gage - Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau

Gwent N-gage yw gwasanaeth defnyddio sylweddau ar gyfer pobl ifanc yn Sir Fynwy, Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Torfaen a Chasnewydd.

 

Mae'r gefnogaeth ddilynol ar gael i rai dan 18:

 

Gwybodaeth a chefnogaeth ar gyffuriau ac alcohol

Cymorth iechyd meddwl

Cymorth i bobl ifanc y mae defnydd cyffuriau rhywun arall yn effeithio arnynt

Gweithgareddau a hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc

Hyfforddiant a chefnogaeth i weithwyr proffesiynol yn gweithio gyda phobl ifanc

 

Gall unrhyw un atgyfeirio ond mae angen cydsyniad y person ifanc

 

Rhif Ffon: 0333 320 2751