Gweithredu dros Blant:

Mae Gweithredu dros Blant yn gweithio i sicrhau bod gan bob plentyn gariad, cefnogaeth a'r cyfle sydd eu hangen arnynt i gyrraedd eu potensial.
 
Mae Gweithredu dros Blant yn rhedeg gwasanaeth mabwysiadau a maethu ac yn cefnogi teuluoedd, ysgolion, pobl ifanc, plant anabl, plant mewn gofal.

Cyfeiriad: Action for Children - Fostering

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01923 361 500