Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid

Mae’r Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid wedi ei leoli ym Mamhilad. Byddwn yn gweithio gyda phlant/pobl ifanc a’u teuluoedd sydd mewn peryg o gyflawni trosedd neu wedi cyflawni trosedd. Mae’r tîm yn cynnwys gweithwyr Cymdeithasol, Addysg, Heddlu, Gweithwyr Ieuenctid ac Iechyd. Rydym yn helpu pobl ifanc a’u teuluoedd i:

 

Derbyn cyfrifoldeb am eu gweithredoedd

 

Unioni unrhyw gam sydd wedi ei wneud er mwyn dod yn rhan o’r gymuned a symud ymlaen â’u bywydau.

 

Mae’r Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid yn gweithio’n agos gyda dioddefwyr er mwyn eu helpu i ddod  i delerau gyda’r drosedd, a hynny o ran eu hunain ac o fewn cymunedau.

 

Os ydych yn credu y byddech yn medru elwa o unrhyw un o’r gwasanaethau a gynigir gan y Tîm Troseddu Ieuenctid, yna cysylltwch gyda hwy ar y rhif ffȏn isod.  

 

Ebost: [email protected]
 
Rhif Ffon: 01495 768300

Category