Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru

Allech chi fabwysiadu plentyn?
 
Asiantaeth mabwysiadu yw Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru sy'n cynnwys awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Sir Fynwy a Thorfaen ac sy'n darparu gwasanaethau mabwysiadu ar draws ac y tu hwnt i'r tair bwrdeistref. Wedi'i leoli yn 7 Stryd y Bont, Glynebwy, Blaenau Gwent, NP23 6EY.
 
Ar hyn o bryd maen nhw'n recriwtio mabwysiadwyr newydd ar gyfer plant sy'n aros am gartrefi newydd a theuluoedd cariadus.
 
Rhaid bod o leiaf 21 mlwydd oed i fabwysiadu plentyn ond does dim uchafswm o ran yr oedran hynaf. Nid oes yn rhaid i chi fod yn briod, yn gyflogedig neu'n berchen ar eich cartref eich hun i fabwysiadu.
 
Am ragor o wybodaeth, sgwrs anffurfiol neu i dderbyn pecyn gwybodaeth, cysylltwch â Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru.


 

Cyfeiriad: https://www.facebook.com/SEWASAdoption/

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01495 355766