Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy yn darparu ystod o wasanaethau i bobl ifanc yn Sir Fynwy.

Mae’r gwasanaethau yn cynnwys y Prosiect Get Up and Grow, Cwnsela Wyneb i Wyneb, Gwobr Dug Caeredin, Cyngor ar Gyffuriau, Alcohol ac Iechyd Meddwl a’r Prosiect Pontio.

Dewch o hyd i bob dim yr ydych angen gwybod am y gwasanaethau sydd ar gael i bobl ifanc yn Sir Fynwy, ac mae hyn yn cynnwys  Prosiect Get Up and Grow, Cwnsela Wyneb i Wyneb, Gwobr Dug Caeredin, Cyngor ar Gyffuriau, Alcohol ac Iechyd Meddwl a’r Dewisiadau o ran Gyrfa.

 

Cyfeiriad: Canolfan Awyr Agored Gilwern, Tŷ Mawr Lane, Gilwern, y Fenni, NP7 0EB
 

Facebook Page

Rhif Ffon: 01873 833200
 
Ebostl: [email protected]
 
 

Category