Gwasanaeth Alcohol Kaleidoscope

Gweledigaeth Kaleidoscope yw darparu gwasanaethau gwella bywyd i bobl yn eu cymunedau.

Yn neilltuol, rhoddir cefnogaeth i bobl gyda phroblemau cyffuriau ac alcohol, gan eu galluogi i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau.

Mae Kaleidoscope yn credu mewn darparu gofal a gaiff ei bersonoli i anghenion yr unigolyn. Mae amrywiaeth o gefnogaeth ar gael drwy raglenni ond yr hyn sy'n aros yn gyson yw sicrhau fod pobl yn cael yr help maent ei angen yn hytrach na darparu gwasanaeth na chaiff ei gyfyngu drwy roi'r brif ystyriaeth i ymyriad therapiwtig.

Gwasanaethau yn cynnwys:

Gwasanaethau alcohol

Gwasanaethau cyffuriau

Addysg a hyfforddiant

Gwasanaethau preswyl

Grymuso defnyddwyr gwasanaeth

DAFS ('Drug, Alcohol, Family Support')
 

Cyfeiriad Gwefan: www.kaleidoscopeproject.org.uk
 
Rhif Ffon: 01291 635345 / 01495 240824