Grandparents Plus

Mae Grandparents Plus yn elusen genedlaethol sydd yn hyrwyddo’r rôl hanfodol a chwaraeir gan  bob un fam-gu a thad-cu a’r teulu ehangach ym mywyd y plant - yn enwedig pan eu bod yn ymgymryd â’r rôl gofalu mewn amgylchiadau teuluol anodd.  

 

Os ydych yn dad-cu neu’n fam-gu ac yn magu eich ŵyr neu wyres, neu’n aelod arall o deulu sydd yn magu plentyn person arall, neu’n ystyried magu a gofalu am blentyn perthynas neu ffrind yn y dyfodol, os ydych yn warcheidwad cyfreithiol ar ran plentyn neu angen gwybodaeth am fudd-daliadau lles neu’r cymorth sydd ar gael i chi, yna cysylltwch gyda Grandparents Plus.

 

Mae llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener,  10am – 3pm.

 

Mae Grandparents Plus yn cynnig cyngor a gwybodaeth  ar fudd-daliadau lles a ffynonellau eraill o gymorth ariannol ac ystod eang o faterion eraill gan gynnwys cyfeirio pobl at asiantaethau priodol o ran cyflogaeth, tai, dyled, gofal cymdeithasol ac addysg.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.grandparentsplus.org.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 0300 123 7015