Gofal Seibiant CHICKS

Mae CHICKS yn darparu seibiannau wythnos o hyd ar gyfer plant o dan anfantais ar draws y DU, sef plant na fyddai fel arall yn cael gwyliau yn ystod y flwyddyn honno.  

Mae’r plant y mae CHICKS yn eu cefnogi yn dod o amryw o gefndiroedd  - y rhai hynny sydd yn byw mewn tlodi, plant sydd wedi eu hesgeuluso neu eu cam-drin, naill ai yn feddyliol yn gorfforol neu’n rhywiol, plant sydd wedi colli rhieni neu hyd yn oed plant sydd yn ofalwyr ifanc llawn amser.  

Mae dau safle gan CHICKS, y naill yn Brentor, ger Tavistock, Dyfnaint a’r llall yn Tywardreath, ger Par yng Nghernyw. Mae’r ddau safle yn medru lletya 16 o blant ar yr un pryd; 8 bachgen ac 8 merch, yn y grŵp oedran 8-11 neu 12-15, sydd yn cynnig awyrgylch “teuluol” cyfeillgar a chefnogol. Mae’r plant yn cymryd rhan mewn  ystod o weithgareddau hwyl,  gan adael gyda llawer o atgofion hyfryd a ffrindiau newydd.  

 

Cyfeiriad Gwefan: www.chicks.org.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01822 811020