Gofal Profedigaeth Cruse

Mae Gofal Profedigaeth Cruse yn hyrwyddo llesiant y bobl hynny sydd wedi cael profedigaeth ac yn caniatáu'r fath bobl i ddeall eu galar ac ymdopi â'r golled. Yn ogystal â darparu gofal yn rhad ac am ddim i bobl sydd yn profi galar, mae'r elusen yn cynnig gwasanaeth gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i'r rhai hynny sydd yn gofalu amdanynt.

Mae Ardal Gwent yn cynnig gwasanaethau cyfrinachol ac am ddim gan wirfoddolwyr hyfforddedig.

Cyfeiriad: https://www.cruse.org.uk/

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01633 251982

Category