Gofal ar gyfer y Teulu

Mae Gofal ar gyfer y Teulu yn elusen genedlaethol sydd yn ceisio hyrwyddo bywyd teuluol cryf a helpu’r rhai hynny sydd yn wyneb trafferthion teuluol.

 

Mae Gofal ar gyfer y Teulu yn elusen gofrestredig ac wedi bod yn gweithio i gryfhau bywyd teuluol ers 1988. Y nod yw hyrwyddo perthnasau teuluol cryf a helpu'r rhai hynny sydd yn wynebu trafferthion teuluol.  

 

Mae Gofal ar gyfer y Teulu yn darparu cymorth rhianta, cymorth priodas, cymorth gyda phrofedigaeth a chymorth eraill i deuluoedd.

 

Cyfeiriad Gwefan: http://www.careforthefamily.org.uk/

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 029 2081 0800