Gerry y Consuriwr 

Mae Gerry yn ddifyrrwr plant profiadol ac yn gonsuriwr o'r Fenni, Sir Fynwy, De Cymru. Mae ei sioeau hwylus ar gyfer plant o bob oedran yn cynnwys modelu balŵns, consurion, pypedau siarad unigryw, gemau a cherddoriaeth.

Mae hefyd yn gonsuriwr agos profiadol ar gyfer y digwyddiadau i oedolion.

Fel consuriwr priodasau gall ddarparu sioe i blant yn ystod yr areithiau a chonsurio agos ar gyfer yr oedolion.

Mae'n gonsuriwr ac yn ddifyrrwr plant yn Henffordd, Trefynwy, Powys, Brynmawr, Casnewydd, Fforest y Ddena, Aberhonddu, Pont-y-pŵl, Caerdydd, Cwmbrân, Merthyr, Cas-gwent, Caerffili, Rhosan ar Wy, Caerloyw, Powys, Torfaen, Blaenau Gwent, De Cymru ac ardaloedd cyfagos.

Mae sioeau a gweithdai mathemateg Gerry i ysgolion cynradd yn adlewyrchu ei brofiad hir fel athro ysgol gynradd. Mae'r sioeau a gweithdai mathemateg yn edrych ar fathemateg trwy lygaid consuriwr mewn modd difyrrus ac maen nhw hefyd yn ysgogol iawn, yn llawer o hwyl ac yn seiliedig ar y cwricwlwm cenedlaethol.

Mae'r gweithdai a sioeau mathemateg ar gael unrhyw le yng Nghymru a Lloegr.

Mae hefyd yn cyflwyno sioe wyddoniaeth hynod ddiddorol ar gyfer ysgolion cynradd a phartïon plant. Mae'n addasu ac yn amrywio ei ddetholiad eang o ddeunyddiau i ysgolion a phlant yn hytrach na defnyddio'r un deunydd bob tro.

Mae Gerry yn siaradwr profiadol sy'n darparu sgyrsiau diddorol ar hunangyflogaeth a chyllid personol i fyfyrwyr coleg.

 

Cyfeiriad: www.gerrymagic.co.uk

Ebost: [email protected]

Enw Cyswllt: Gerry Walker

Rhif Ffon: 01873 854975