Gerddi Dewstow

Wedi'u claddu am tua 50 mlynedd a'u hail-ddarganfod yn 2000, mae gerddi Dewstow yn cynnig llwybr hardd i gerdded drwy nentydd, ogofdai delfrydol a lawntiau cysgodol. Mae tua 8 erw o erddi i'w darganfod a'u hymchwilio, gyda rhywbeth newydd bob tro yr ymwelwch!

Yn wahanol i'r rhan fwyaf o erddi, mae gan Dewstow hefyd rwydwaith helaeth o ogofdai dan ddaear, ogofau a rhedynfeydd suddedig. Mae wirioneddol yn cynnig yr annisgwyl rownd pob cornel. Dewch i ymweld.

Tocyn Tymor (yn eich galluogi i ymweld â'r gerddi ar unrhyw ddiwrnod agored drwy gydol y tymor) £25

Tocyn Tymor Teulu (yn eich galluogi i ymweld â'r gerddi ar unrhyw ddiwrnod agored drwy gydol y tymor) £50

Ymweliadau grŵp - rhaid archebu ymlaen llaw

Gellir trefnu ymweliadau grŵp (o leiaf 10) ar y rhan fwyaf o ddyddiau Llun i Sul a chodir pris gostyngol o £5.50 y person.

Mae Gerddi Dewstow yng Nghaerwent, Sir Fynwy NP26 5AH.

 

 

Cyfeiriad Gwefan: Dewstow Gardens website

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01291 431020