Galw Iechyd Cymru

Mae Galw Iechyd Cymru yn wasanaeth cyngor iechyd cyfrinachol a gwybodaeth sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Yn cael ei staffio gan Gynghorwyr Nyrsio ac Arbenigwyr Gwybodaeth Iechyd,  mae’r gwasanaeth ar gael trwy'r gwasanaeth ffôn 0845 46 47, gwasanaeth minicom ar 0845 606 4647 a gwefan Galw Iechyd Cymru ar sef  http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk  Mae’r wefan yn cynnwys gwasanaethau fel gwyddoniadur iechyd, gwybodaeth iechyd manwl, gwasanaeth ymholiadau ar-lein a mwy o archwiliadau gwasanaethau lleol gan gynnwys y Gronfa Ddata Iechyd, Lles a Chymorth. Gellir anfon gwybodaeth fel rhifau ffôn y grwpiau hyn trwy destun ar ffôn symudol defnyddiwr. 
 
Mae gan Galw Iechyd Cymru hyd yn oed fwy o wirwyr symptomau. Byddwch yn cael eich cyfeirio at y driniaeth fwyaf addas fel Ffonio 99, Uned Anafiadau Bach. Ymweld â’ch Meddyg Teulu, Gweld Fferyllydd, Ffonio Galw Iechyd Cymru am gyngor, Gofalu amdanoch eich hun yn y cartref.  
 
Mae’r wybodaeth yn cynnwys Cyfogi, Llosg Haul, Mannau Geni, Dolur Rhydd, Llau Pen a Gwybodaeth Ddeintyddol.
 

Cyfeiriad Gwefan: www.nhsdirect.wales.nhs.uk

Rhif Ffon: 0845 46 47

Category