The Filter

Mae The Filter yn wasanaeth dwyieithog, i Gymru'n unig, sy'n cynnig gwybodaeth a chyngor am dybaco a smygu. Rydyn ni eisiau rhoi'r ffeithiau i chi a hidlo allan y mythau am dybaco. Dydyn ni ddim yma i swnian wrthych chi am beryglon smygu oherwydd mae pawb yn gwybod bod smygu'n lladd – mae hanner smygwyr rheolaidd a chyn-smygwyr yn marw o glefydau sy'n gysylltiedig â smygu. Y cwbl a ddywedwn yw, os ydych chi'n mynd i smygu, smygwch gyda gwybodaeth gywir am beth rydych chi'n ei wneud. Ar ein gwefan ceir llwyth o ffeithiau, ymgyrchoedd, storïau newyddion a gwybodaeth gyffredinol am unrhyw beth sy'n ymwneud â smygu o "beth yw shisha?" i "cost smygu."
 
Mae'r prosiect hefyd yn cynnwys:
 
· Llinell rhoi'r gorau iddi gyda chymorth am ddim dros y ffôn, trwy neges destun a negeseuon gwib i unrhyw un yng Nghymru sydd o dan 25 oed ac sydd eisiau rhoi'r gorau i smygu neu ddysgu mwy am effeithiau tybaco
 
· Hyfforddiant i bobl ifanc ac oedolion am smygu, effeithiau tybaco a sut i gynorthwyo pobl eraill i roi'r gorau iddi
 
· Cyfleoedd i wirfoddoli, yn bersonol ac ar lein
 
· Cystadleuaeth Cut Films lle gall pobl ifanc ennill gwobrau am wneud hysbysebion 2 funud i ddweud wrth eu ffrindiau pam mae smygu'n syniad drwg
 

Cyfeiriad Gwefan : 

www.thefilterwales.org

Twitter Page

Rhif Ffon : 029 2049 0621

Category