Ffliw a Beichiogrwydd

Mae’r Adran Iechyd yn argymell fod pob un fenyw feichiog yn cael  brechiad ffliw mor gynnar ag sydd yn bosib yn ystod ei beichiogrwydd. Er bod y risg yn isel, mae menywod beichiog yn debygol o brofi mwy o gymhlethdodau ar ôl dal ffliw, a hynny o gymharu â phan nad ydynt yn feichiog. Mae yna sawl rheswm pam bod brechiad fliw yn cael ei argymell:

Mae cael brechiad ffliw pan ydych yn feichiog yn medru helpu amddiffyn y babi newydd o’r ffliw yn ystod misoedd cyntaf ei fywyd.  

Tra’n feichiog, mae imiwnedd naturiol y fenyw yn is, ac felly, mae’n wynebu mwy o risg os ydy’n dal y ffliw.

Tra’n feichiog, mae’r groth yn cynyddu mewn maint ac mae hyn yn lleihau capasiti’r ysgyfaint. Mae hyn yn golygu bod mwy o risg iddi brofi heintiau megis niwmonia os ydy’n dal y ffliw.