Ffitrwydd Beichiogrwydd POW

Ffitrwydd Beichiogrwydd POW

Dosbarthiadau ffitrwydd beichiogrwydd ar gael yn Sir Fynwy.

 

Mae pob dosbarth yn cynnig llawer o wybodaeth am sut i gadw'ch craidd yn gryf a diogelu'r cefn, llawr y pelfis ayyb.  Mae pob ymarfer wedi'i bersonoli i lefel y cleient a hanes meddygol ac mae'n hamddenol iawn.

 

Gofal plant rhad ac am ddim ar gael yn y dosbarthiadau - Mae gan y 'Baby Whisperer' 42 mlynedd o brofiad yn gofalu am blant er nad oes cymwysterau ganddi ac mae ganddi hefyd wiriad diweddar llawn o'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  Mae'n aros yn yr un ystafell â'r dosbarth, ac mae mamau'n gallu gofalu am eu babanod gymaint neu cyn lleied ag y mae angen iddynt ei wneud.

 

Dyddiau Llun 11am - 12pm , yn Neuadd Bentref Llanarth, Heol Groesonen, Llanarth, NP15 2AU.

 

£8 fesul dosbarth.

 

Mae POW Fitness hefyd yn rhedeg dosbarthiadau a sesiynau hyfforddi personol eraill, wedi'u haddasu'n benodol i weddu i fenywod ac yn enwedig mamau.  Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Enw Cyswllt: Amy De Havilland-Hall

Rhif Ffôn: 07972 340744

Gwefan: www.powfitness.co.uk

Ebost: [email protected]